• Για Τεχνική Υποστήριξη καλέστε μας άμεσα εδώ! (+30) 6944 30 45 41
  • 24ω

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η εταιρεία μας αποτελείται από καλά οργανωμένα τμήματα, στελεχωμένα και εξοπλισμένα με τον πιο σύγχρονο τρόπο ώστε να επιτυγχάνετε η υπεύθυνη εξυπηρέτηση πελατών.

Η φιλοσοφία μας εστιάζεται πρωταρχικά στην υποστήριξη του εξοπλισμού, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η σωστή απόδοσή του, η απρόσκοπτη λειτουργία του και να παρατείνεται η διάρκεια ζωής του.


Εξοπλισμένοι με υψηλής τεχνολογίας ηλεκτρονικό εξοπλισμό και αυτοκίνητα service, οι τεχνικοί μας παρέχουν 24ωρη υποστήριξη, 365 μέρες τον χρόνο συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, για όλη την Ελλάδα, διότι η εταιρεία μας διαθέτει τοπικά γραφεία επανδρωμένα με μηχανικούς, όπως και εκτεταμένο δίκτυο τοπικών αντιπροσώπων.


Κεντρικά Γραφεία: Αθήνα.

Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα και Ηράκλειο Κρήτης.

Αποθήκη: Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εργαστήρια: Αθήνα και Θεσσαλονίκη.


Η παραπάνω οργάνωση της εταιρείας μας επιτρέπει την άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση πιθανού τεχνικού προβλήματος ή την αποκατάσταση κάθε δυσλειτουργίας.

Για αυτό τον σκοπό η εταιρεία μας:

• Είναι στελεχωμένη με Μηχανικούς, ειδικά εκπαιδευμένους στα εργοστάσια κατασκευής που αντιπροσωπεύουμε, ώστε να προσφέρουν πλήρη τεχνική υποστήριξη στους πελάτες κατά την μελέτη και την εγκατάσταση, καθώς και μετά την πώληση των συστημάτων.

• Οι τεχνικοί μας είναι αποκλειστικά εξουσιοδοτημένοι από τα εργοστάσια κατασκευής, να εγκαθιστούν και να θέτουν σε λειτουργία τον εξοπλισμό, να εντοπίζουν και να αποκαθιστούν οποιαδήποτε βλάβη.

• Διατηρεί τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών επί 24ωρου βάσεως ώστε να παρέχει πλήρη τηλεφωνική υποστήριξη και βοήθεια πρώτου επιπέδου.

• Διατηρεί επαρκή αποθέματα ανταλλακτικών για την άμεση αποκατάσταση κάθε δυσλειτουργίας του συστήματος.

Για τεχνική υποστήριξη επικοινωνήστε μαζί μας Τώρα!: