• Για Τεχνική Υποστήριξη καλέστε μας άμεσα εδώ! (+30) 6944 30 45 41
  • 24ω

Πιστοποιήσεις ISO

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO

Διαχείριση Ποιότητας


Με σκοπό την ικανοποίηση των πελατών μας ακολουθούμε σταθερά την Πολιτική Ποιότητας με κύριους στόχους, τόσο την εξασφάλιση υψηλού ποιοτικού επιπέδου παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών και την συνεχή βελτίωση των χαρακτηριστικών αυτών, όσο και γενικότερα την διασφάλιση της Ποιότητας σε όλες τις διεργασίες και διαδικασίες της Εταιρείας μας.
Στην επίτευξη των στόχων αυτών συμβάλλει ουσιαστικά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που η VERINSO εφαρμόζει από την ίδρυση της χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές μεθόδους σε όλα τα στάδια προμήθειας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η Εταιρεία έχει εφαρμόσει και πιστοποιηθεί βάση του διεθνές αναγνωρισμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 και πιστοποιείται από την επίσημη πολιτική μας για την Ποιότητα.

Περιβάλλον


Σκοπός της VERINSO είναι να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταγραφή, παρακολούθηση και τελικά τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της Εταιρείας αλλά και των δραστηριοτήτων της. Η Εταιρεία θέτει και καταγράφει περιβαλλοντικούς στόχους σε ετήσια βάση, οι οποίοι καθορίζονται και ικανοποιούνται προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί της σκοποί. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η Εταιρεία έχει εφαρμόσει και πιστοποιηθεί βάση του διεθνές αναγνωρισμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, και πιστοποιείται από την επίσημη πολιτική μας για τo Περιβάλλον.
Πέραν όμως από την προσπάθεια μας να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία και τις εργασίες μας, συνεργαζόμαστε με διάφορους φορείς ανακύκλωσης για την προστασία του Περιβάλλοντος.

Υγιεινή & Ασφάλεια


Στόχος της VERINSO είναι να προσφέρει στους εργαζομένους της ασφαλές περιβάλλον εργασίας και να δημιουργήσει μια κουλτούρα ασφάλειας. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η Εταιρεία έχει εφαρμόσει και πιστοποιηθεί βάση του διεθνές αναγνωρισμένου Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ISO 45001.
Η εξάλειψη των ατυχημάτων και η δημιουργία και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο οι κίνδυνοι έχουν εντοπιστεί, εκτιμηθεί, προληφθεί και εξαλειφθεί, αποτελεί το κύριο μέλημα μας. Αυτό πιστοποιείται και από την επίσημη πολιτική μας για την Υγεία και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας.