• Για Τεχνική Υποστήριξη καλέστε μας άμεσα εδώ! (+30) 6944 30 45 41
  • 24ω

Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Εργασίας

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

Εταιρεία με έδρα την Αθήνα, εξειδικευμένη στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων Data Centers και πιο συγκεκριμένα σε προϊόντα UPS, Η/Ζ και Thermal management επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (Ref VSPM1222)

 

Σκοπός θέσης: Υλοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Σχέση Απασχόλησης: Πλήρης.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕΙ ή ΑΕΙ
  • Γνώση των κανονισμών ασφαλείας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και συντήρησης εξοπλισμού.
  • Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου Β κατηγορίας.
  • Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
  • Χρήση και παραμετροποίηση Η/Υ (windows, office suite).

Επιθυμητά προσόντα:

  • Επιθυμητή προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση. Προηγούμενη εργοταξιακή εμπειρία θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως.
  • Βασικές γνώσεις λειτουργίας και εγκατάστασης Συστημάτων Αδιάλειπτου Λειτουργίας (UPS) και Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) μεγάλης ισχύος.
  • Ικανότητα χρήσης λογισμικού ανάπτυξης και ανάγνωσης ηλεκτρολογικών σχεδίων, σχεδιαγραμμάτων και άλλων τεχνικών εγγράφων θα εκτιμηθούν.
  • Βασικές γνώσεις σε πρωτόκολλα επικοινωνίας, σε συστήματα αυτοματισμού και προγραμματισμού συστημάτων Inverter και PLC θα εκτιμηθούν.

Προσφέρονται:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, σύγχρονο ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας, ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη  εταιρία,  διαρκής  εκπαίδευση.

Παρακαλώ αποστείλατε Βιογραφικό Σημείωμα με την ένδειξη:
(Ref VSPM1222) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: verinso@verinso.gr