ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Η ανάγκη των εταιρειών για ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών που θα εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα και τη διατήρηση της επιχειρησιακής λειτουργίας, επιβάλλει τη προστασία των συστημάτων και των δεδομένων τους.

Όταν η επιχείρηση διαθέτει Business Critical Continuity τότε μπορεί να επικεντρωθεί στην εξειδίκευσή της και να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ή και προϊόντα χωρίς να ανησυχεί για την απώλεια πληροφοριών που επηρεάζουν κατά μεγάλο μέρος την λειτουργικότητά της.

Για τους λόγους αυτούς η Verinso διαθέτει στην Ελληνική αγορά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας των κορυφαίων οίκων παγκοσμίως που θα σας εξασφαλίσουν τη συνέχεια της επιχειρησιακής δραστηριότητας.

Συστήματα Αδιάλειπτου
λειτουργίας
(UPS)
ups

Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη Η/Ζ
generators

Enclosure
Cooling
enclosure cooling

Ψύξη
Δωματίου
room cooling

In - Row
Ψύξη
in row cooling

Ψύξη
Rack
rack cooling
Evaporative
Free Cooling
evarorative free cooling

Ψύκτες
free cooling chillers
Υποδομή
Control Room
control room infrastructure
Racks και
Λύσεις Στήριξης
racks and containment solutions
Συσκευές
Ελέγχου
controllers

Λογισμικά
softwares

Μονάδες
Μετασχηματιστή
transformer module
Μετρητές
Ενεργού
Ενέργειας
active energy meters
Μετρητές
Πολλαπλών
Λειτουργιών
multi fuction meters

Διεπαφές
Επικοινωνίας
communication interfaces
Αναλυτές
Ποιότητας
Δικτύου
network quality
Συστήματα Μέτρησης & Παρακολούθησης Ισχύος AC+DC
AC+DC power metering and monitoring systems