• Για Τεχνική Υποστήριξη καλέστε μας άμεσα εδώ! (+30) 6944 30 45 41
 • 24ω

Socomec DIRIS A-80

Socomec DIRIS A-80

Το DIRIS A80 είναι ένας πλήρης πολυλειτουργικός μετρητής που ενσωματώνει την παρακολούθηση της τρέχουσας κατάστασης (Residual Current Monitoring), για δίκτυα με ουδέτερα συστήματα TN-S και TT και βελτιωμένες συναρτήσεις καταγραφής δεδομένων για την καταγραφή καμπυλών για συμβάντα ποιότητας και RCM. Το DIRIS A80 παρέχει όλες τις απαιτούμενες μετρήσεις για έργα ενεργειακής απόδοσης, ενώ η λειτουργία του RCM παρέχει προληπτικές πληροφορίες διαρροής γείωσης, απαραίτητες σε κρίσιμες εφαρμογές για την αποφυγή διακοπών εγκατάστασης.

Κατασκευαστής:

Χαρακτηριστικά

 • Συμπαγής:
  Το DIRIS A80 συνδυάζει δύο συμπληρωματικά προϊόντα σε ένα ενιαίο πλαίσιο 96 x 96 mm, το οποίο επιτρέπει την ταχύτερη εγκατάσταση και τη χρήση λιγότερου χώρου.
   

 • Το DIRIS A80 περιλαμβάνει:
  • Μετρητή πολλαπλών λειτουργιών με βελτιωμένες λειτουργίες καταγραφής συμβάντων που καταγράφει καμπύλες για ποιοτικά γεγονότα.
  • Μια συσκευή παρακολούθησης ρεύματος σφάλματος RCM (παρακολούθηση υπολειμμάτων ρεύματος).
 •  

 • Συμμόρφωση με το πρότυπο EN 50160:
  Το EN 50160 είναι ένα πρότυπο που ορίζει γεγονότα σχετικά με την ποιότητα των ηλεκτρικών δικτύων. Το DIRIS A80 καταγράφει τα γεγονότα τάσης σύμφωνα με αυτό το πρότυπο.
 •  

 • Ευρεσιτεχνία:
  Αυτόματη ρύθμιση του ορίου συναγερμού ρεύματος διαρροής, σύμφωνα με το ρεύμα φορτίου για την αποφυγή ψευδών συναγερμών.
 •  

 • Συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 61557-12:
  Το IEC 61557-12 είναι ένα πρότυπο υψηλού επιπέδου για όλα τα PMD (Συσκευές Παρακολούθησης Απόδοσης) που έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση και την παρακολούθηση των ηλεκτρικών παραμέτρων στα δίκτυα διανομής. Η συμμόρφωση με το πρότυπο IEC 61557-12 εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο απόδοσης του εξοπλισμού όσον αφορά τη μετρολογία και τις μηχανικές και περιβαλλοντικές πτυχές (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, θερμοκρασία κ.λπ.).
 •  

 • Λογισμικά διαχείρισης:
  Προαιρετική μονάδα Ethernet με λειτουργία Webserver: Για την παρακολούθηση των μετρήσεων, την εκμετάλλευση δεδομένων και την εξαγωγή καμπυλών φορτίου εξ αποστάσεως χωρίς συγκεκριμένο λογισμικό (πρόσβαση στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web).
 •  

 • Λογισμικό ανάλυσης:
  Για την ανάλυση των δεδομένων συμβάντων προκειμένου να βελτιωθεί η αξιοπιστία της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
 •  

 • Λογισμικό Easy Config:
  Για γρήγορη και εύκολη ρύθμιση παραμέτρων απομακρυσμένης συσκευής. τα αρχεία διαμόρφωσης μπορούν να αντιγραφούν από και να σταλούν στο DIRIS A80 ή μπορούν να δημιουργηθούν χωρίς επικοινωνία και να σταλούν αργότερα. Πολλές συσκευές μπορούν να διαμορφωθούν από ένα μόνο αρχείο, το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για κατασκευαστές OEMs και κατασκευαστές πλαισίων.
 •  

  diris_A80


Συνοπτικές Πληροφορίες

Κατασκευαστής